WIBOR – co to jest?

Wśród licznych elementów całkowitego kosztu kredytu tym najistotniejszym najczęśniej jest oprocentowanie. Zazwyczaj składa się ono z dwóch elementów: marży oraz zmiennej stopy procentowej. O ile marża jest stała przez cały okres kredytowania (zapisana jest w umowie kredytowej) i jest dla klienta stosunkowo oczywistym parametrem różnicującym oferty poszczególnych banków, to już określenie „zmienna stopa procentowa” często jest dla kredytobiorcy czymś niejasnym i nie do końca zrozumiałym.

 

W kredytach w PLN zmienną stopę procentową określa się skrótem WIBOR. Jest to w dużym uproszczeniu stopa oprocentowania, po której banki są gotowe udzielić pożyczek innym bankom. Te pożyczone od banku X środki bank Y może ponownie pożyczyć w postaci kredytów klientom indywidualnym, zarabiając właśnie na wspomnianej marży, która jest ostatecznym zyskiem dla banku.

 

Na wysokość stopy WIBOR kredytobiorca nie ma wpływu, gdyż jest ona zależna od sytuacji na rynku kapitałowym (inflacji, etapu cyklu koniunkturalnego, czy wysokości PKB). Banki wewnętrznie (zazwyczaj w umowie kredytowej lub regulaminie kredytowania) określają sposób aktualizacji stawki WIBOR. Kredytobiorca może jedynie wybrać bank, który stosuje WIBOR 6-miesięczny albo najczęściej stosowany 3–miesięczny. Ewentualna różnica w tym zakresie może odnosić się do sposobu aktualizacji oprocentowania w przypadku zmiany indeksu WIBOR. Oznacza to, że bank może zmienić oprocentowanie, w ślad za zmianą indeksu, w kolejnym miesiącu lub po kilku miesiącach. Podwyższenie lub obniżenie wartości indeksu ma wpływ na wzrost lub spadek wysokości raty.

 

To, która stawka WIBOR (3M lub 6M) jest korzystniejsza dla klienta, zależy od tendencji zmian wysokości stóp procentowych ustalanych przez Radę Polityki Pieniężnej. Jeśli RPP obniża stopy procentowe dla Banku Centralnego, to WIBOR spada. W tej sytuacji WIBOR 3M szybciej „skonsumuje” tę obniżkę, bo już po 3 miesiącach, a WIBOR 6M dopiero po pół roku. Odwrotnie jest podczas podwyższania stóp procentowych. WIBOR 6M jest korzystniejszy z punktu widzenia klienta, ponieważ podwyższenie stóp procentowych klient odczuje po dłuższym okresie czasu.