Leasing, Faktoring

Faktoring

 

Faktoring to młoda i nowoczesna forma pozyskiwania kapitału obrotowego dla firm. Może być uzupełnieniem lub zamiennikiem dla kredytu bankowego. Główną ideą jest zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa w sytuacji gdy firmy pracują na fakturach terminowych lub kontrahenci zalegają z płatnościami. Faktoring pomaga uniknąć strat z tytułu złych długów oraz ogranicza ryzyko transakcji handlowych.

 

Nasi Eksperci pomogą przeanalizować sytuację firmy i dobrać odpowiednie rozwiązanie Faktoringowe.

 

Jak działa faktoring:

Występują tu trzy strony:

 

 • Państwa firma jako dostawca towarów i usług zwany faktorantem
 • Państwa odbiorcy
 • Firma udzielająca finansowania (faktor)

 

Istotą faktoringu jest wykup przez faktora należności (faktur Państwa firmy) z odroczonym terminem płatności wystawionych przez faktoranta dla jego odbiorców.

 

Faktor wypłaca faktorantowi od 80% do 100% (pomniejszone o koszty prowizji) wartości faktury natychmiast po jej wystawieniu. Reszta należności, pomniejszona o opłatę na rzecz faktora, przekazywana jest faktorantowi po otrzymaniu przez faktora zapłaty od odbiorcy (dłużnika). Na faktorze spoczywa obowiązek kontrolowania rozliczeń z odbiorcami i prowadzenie ich kont księgowych, w rzeczywistości więc to nie dostawca, lecz faktor musi czekać na zapłatę od odbiorcy.

 

Dla firm działających w obrocie zagranicznym proponujemy faktoring eksportowy.

 

Dla zabezpieczenia finansowania własnych należności proponujemy faktoring odwrotny. Ten rodzaj faktoringu polega na regulowaniu przez faktora w imieniu przedsiębiorcy jego bieżących zobowiązań z tytułu transakcji handlowych. Następnie przedsiębiorstwo reguluje płatności na rzecz faktora, w ustalonym w umowie przedłużonym terminie, z uwzględnieniem prowizji faktoringowej.

 

 

Leasing

 

Definicja leasingu w ujęciu praktycznym:

 

W praktyce leasing jest usługą i polega na finansowaniu nabycia środków przez Leasingodawcę trwałych (samochodów, maszyn, urządzeń itd.) na zlecenie klienta – Leasingobiorcy. Umożliwia więc pozyskiwanie dóbr inwestycyjnych nie w drodze zakupu, lecz na zasadzie odpłatnego użytkowania.

 

Przepisy o Leasingu reguluje Kodeks Cywilny:

 

Przez umowę leasingu finansujący zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony, a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne równe co najmniej cenie lub wynagrodzenie z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego.

 

Podstawowe zalety leasingu to:

 

 • Łatwiejszy dostęp do produktu, brak wysokich obostrzeń jak przy kredycie
 • Szybsza decyzja
 • Korzyści podatkowe- leasing wpływa na obniżenie podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym. Natomiast w przypadku kredytu do kosztów zaliczana jest jedynie część odsetkowa.

 

Oferujemy szeroką gamę produktów leasingowych. Współpracujemy z wieloma bankami i towarzystwami  leasingowymi. Dzięki zróżnicowanej ofercie jesteśmy w stanie zapewnić leasing na:

 

 • Samochody osobowe
 • Samochody ciężarowe
 • Maszyny budowlane
 • Urządzenia medyczne
 • Specjalistyczne maszyny i automaty sterujące
 • Linie produkcyjne

 

Dzięki współpracy z nami możecie Państwo po jednym spotkaniu z Ekspertem Leasingowym otrzymać porównanie wielu  ofert banków i towarzystw .Oszczędzamy Państwa czas i pieniądze.

 

 • Składamy zapytania ofertowe
 • Przygotowujemy dokumentację
 • Pomagamy w procesie złożenia wniosków i otrzymania decyzji ostatecznej