Radcowie prawni

kowalski

Kancelaria prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Zapewnia udzielanie porad prawnych, sporządzanie pisemnych opinii,projektów umów, protokołów, opiniowanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawem podatkowym. Działalność kancelarii obejmuje także pomoc prawną w procesie zakładania, rejestracji spółek i przedsiębiorców, prowadzenia i likwidacji działalności gospodarczej.